Front Page

Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.

List Apostoła Pawła do Efezjan 5:15-16