Poradnikon

Poradnikon 
Powstał on z pragnienia  mojego serca, aby pomagać, wspierać i uczestniczyć w aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, czy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, szczególnie w kościołach ewangelicznych.

Pragniemy być wsparciem również dla Rodziców czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez poradnictwo i modlitwę.

Wzmianka o mnie 😊
Wierzę, że wszystko, co osiągnąłem do tej pory zawdzięczam Bogu, wierze i łasce wynikającej z Pana Jezusa,  rodzinie, w której się urodziłem (to znaczy Mamie, Babci i Dziadkowi), życzliwym ludziom oraz własnej ciężkiej pracy.

Mam żonę Magdalenę, synka Jana oraz córeczkę Natalię.

Znam niepełnosprawność z własnego doświadczenia jako osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym od urodzenia. Siłę do pokonywania przeszkód czerpię z Bożego Słowa. Pragnieniem mego serca jest zaszczepiać w ludziach wiarę, która niesie nadzieję i wskazywać na miłość, którą oferuje Pan Jezus Chrystus każdemu człowiekowi, a której moc daje siłę do pokonania wszelkich trudności. Tę miłość pragnę wyrażać również w pomocy Osobom Niepełnosprawnym
(w skrócie: ON).

Podjęte działania na rzecz ON
Zaangażowany w działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych na stałe, doradca i wolontariusz ds. Osób Niepełnosprawnych ruchowo w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON, prowadzę również warsztaty w tym zakresie na rzecz stowarzyszenia.
Zaangażowany w aktywizację zawodową oraz wszelkie inne poradnictwo i pomoc ON oraz ich rodzinom  w ramach działań Poradnikon na FB (inicjatywa własna – wolontariat).

Nie gwarantuję, że rozwiążę każdy problem zgłaszających się do mnie osób, ale zapewniam, iż zaangażuję się całym sercem, by wysłuchać, doradzić, czy pomóc osobom, które się zgłoszą. Oczywiście w miarę możliwości i w granicach rozsądku.

Osiągnięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i poradnictwa Osób niepełnosprawnych:

 • Niektórzy dzięki wskazanym namiarom otrzymali zatrudnienie.
 • Z innymi jestem w stałym kontakcie za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.
 • Wspieram duchowo takie Osoby lub wysyłam im wyszukane oferty pracy; Nawiązuję kontakt z urzędami i szukam rozwiązania zgłoszonych problemów lub odpowiedzi na postawione pytania.

Niektóre opinie na mój temat mogą Państwo przeczytać na FB – Poradnikon, pomogłem większej liczbie ludzi znaleźć zatrudnienie niż wskazują na to zamieszczone opinie.

 • Osobom niepełnosprawnym pomagam całkowicie za darmo. Doradzam też za darmo również rodzicom i opiekunom ON.
 • Dla wybranych społeczności również szkolenie jest darmowe.
 • Dla instytucji świeckich cena szkolenia jest do ustalenia, a zależy ona od tego, jaka to jest instytucja i jaki ma profil działania.

Wykształcenie:

 • Magister: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja,
 • Licencjaty: Pedagogika Rewalidacyjna  Osób Niepełnosprawnych,  Teologia Baptystyczna

 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną albo opiekunem takiej osoby, lub zajmujesz się osobami z dysfunkcjami i jesteś zainteresowany/a:

 1. Wykładami/ Szkoleniem na wybrany temat:
 2. Budowaniem relacji z Osobami Niepełnosprawnymi
 3. Potrzebą poznania ewangelii – pokonywaniem przeszkód w duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych (dla KECh i innych bratnich społeczności)
 4. Poradą
 5. Rozmową na każdy temat
 6. Wskazówkami co do aktywizacji zawodowej ON lub innej.

  Nawiąż kontakt w dowolny sposób:

 • Telefon komórkowy: 574 860 411
 • Skype: poradnikon                                     
 • Facebook: poradnikon       
 • e-mail: poradnikon@tlen.pl

Pozdrawiam,

Andrzej Czermiński😊

Uwaga: Treść korespondencji i rozmów zgłaszających się osób pozostaje tajemnicą moją i rozmówcy. Jest jednak jeden wyjątek, gdy podczas rozmowy usłyszę o zamiarach destrukcyjnych względem własnej osoby lub innych ludzi. Takie zamierzenia będą zgłaszane odpowiednim władzom.