Kim jesteśmy

Dlaczego 12 Godzin?

„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe.”

List Apostoła Pawła do Efezjan 5:15-16

Kim jesteśmy

Fundacja została ustanowiona Aktem Notarialnym w październiku 2018 roku w Legnicy. Powstanie Fundacji 12 GODZIN jest wynikiem wielu życiowych doświadczeń, przeżyć i dążeń kilku przyjaciół, których połączył wspólny cel. A ponieważ jesteśmy chrześcijanami cele fundacji są odbiciem słów ewangelii Jezusa Chrystusa – „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” (Ew. św. Mat. 22:39). Trzon fundacji tworzą osoby w dojrzałym wieku z dużym doświadczeniem w działalności społecznej na rzecz  wspólnot kościelnych i organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób. Jesteśmy mieszkańcami Legnicy, Jeleniej Góry, Strzegomia, Wałbrzycha i być może na tym nie koniec.

Nasza misja

Nieść wiarę, nadzieję i miłość poprzez propagowanie chrześcijańskich wartości  wynikających z Pisma Świętego, szczególnie tam, gdzie ich brakuje. A ponieważ „wiara bez uczynków jest martwa”, jak jest napisane w liście św. Jakuba rozdz.2, wers. 20, pragniemy poprzez naszą Fundację mobilizować siebie i być może Ciebie do skutecznego okazywania tego, czego sami czasami oczekujemy, dzień ma tylko 12 GODZIN. Śpieszmy się wiec kochać ludzi, tak szybko odchodzą …

Co robimy

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a członkowie Zarządu udzielają się charytatywnie, dlatego uzyskiwany fundusz jest przeznaczany na realizację celów statutowych w całości.

Celem Fundacji jest kontynuacja naszej dotychczasowej działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz uzupełnienie jej o cele, które uznaliśmy za konieczne. Mówiąc w skrócie, pragniemy wnosić właściwe postawy i relacje oparte na wartościach chrześcijańskich poprzez opiekę, doradztwo, pomoc duchową i materialną indywidualnym osobom oraz rodzinom z powodu trudnej sytuacji życiowej.

Czym się kierujemy

Kierujemy się chrześcijańskimi wartościami wypływającymi z ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, który będąc na łonie Ojca w Boskim majestacie, poczęty został z Ducha Świętego, narodził się z dziewicy Marii i mając postać ludzkiego ciała umarł  jako Baranek Boży za grzechy całego świata, aby przywrócić ludziom wiarę, nadzieję i miłość do Boga oraz bliźnich.